Umjetnički paviljon: Izložba radova kipara Alexandera Caldera

U Umjetničkom paviljonu u Zagrebu će krajem rujna, prvi put u ovom dijelu Europe, biti izložena djela jednog od najznačajnijih kipara 20. stoljeća Alexandera Caldera, a izložba će trajati sve do početka siječnja.

U sklopu ciklusa „Najveći kipari 20. stoljeća“ u zagrebačkom Umjetničkom paviljonu od 27. rujna ove godine do 5. siječnja 2020. održat će se izložba „Magija skulpturalnog pokreta“ koja donosi djela jednog od najznačajnijih svjetskih kipara Alexandera Caldera. Taj globalno poznat umjetnik rođen je 1898. godine u Lawntonu u Pennsylvaniji, a umro je 1976. godine u New Yorku.

Calderov opus usmjeren je na kinetičku umjetnost, odnosno na oblik umjetničkog izražavanja u kojemu je pokret glavni dio estetike umjetničkog objekta. Za zagrebačku izložbu djela toga svjetski poznatoga kipara Umjetničkom su paviljonu posudili neki od najpoznatijih europskih muzeja.

Calder dolazi iz obitelji slavnih kipara od kojih je i dobio prve kiparske poduke. Školovanje je nastavio privatnim podukama iz slikarstva, da bi kasnije studirao umjetnost u New Yorku, ali je upisao i studij inženjerstva pa je upravo ta kombinacija obilježila njegovo umjetničko izražavanje. On je, naime, najprije izrađivao skulpture od drva, da bi 1927. godine nastale njegove prve pokretne igračke, a potom i prve žičane figure koje su obilježile rano razdoblje njegova stvaralaštva. U ranim tridesetim godinama u Parizu se pridružuje grupi Apstrakcija – kreacija i počinje raditi na mobilnim skulpturama koje se pokreću mehanički. Uskoro nastaju i njegove statične monumentalne apstraktne konstrukcije koje je nazvao stablima, vrlo važnima jer označavaju raskidanje veza između kinetizma i mehanički pokretanih djela.

Izložba u Umjetničkom paviljonu fokusirana je na takozvanu zrelu Calderovu fazu po kojoj je on globalno prepoznatljiv. Uz skulpture izložba će obuhvatiti i pedesetak slika usko povezanih sa skulpturalnim dijelom opusa. Izložba u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu prva je u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe koja predstavlja opus toga globalno važnog umjetnika.

Ciklus „Najveći kipari 20. stoljeća“ u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu započeo je 2014. godine izložbom Joana Miróa, a nastavljen 2015. godine retrospektivnom izložbom francuskog kipara Augustea Rodina te potom izložbom švicarskog kipara Alberta Giacomettija.

Objavljeno: 05.06.2019