Ostale Crkve i vjerske zajednice

 • Anglikanska zajednica

  prilaz Gjure Deželića 64

  Anglikanske mise na engleskom jeziku

 • BAHÁ´Í zajednica Hrvatske

  Vrbnička ulica 22

 • Baptistička crkva

  Radićeva ulica 30

 • Budistički centar

  Ðorđićeva 23

 • Budističko društvo Shechen Thegchog Choling

  Nova ves 79

 • Bugarska pravoslavna crkva, crkva sv. Jurja

  Jurjevska ulica 33

 • Crkva cjelovitog evanđelja

  Zagrebačka cesta 227

 • Crkva Isusa Krista Svetaca Posljednjih Dana

  Kutnjački put 21

 • Evangelička crkvena općina Zagreb

  Gundulićeva ulica 28

 • Evanđeoska (Pentekostna) crkva u Republici Hrvatskoj

  Kosirnikova ulica 76

 • Grkokatolička crkva Sv. Ćirila i Metoda

  Ćirilometodska ulica 1

 • Hinduistička vjerska zajednica Hrvatske

  Jurišićeva ulica 3

 • Hrvatska Starokatolička Crkva, Crkva sv. Križa

  Ulica kneza Branimira 11

 • Islamska zajednica Zagreba

  Gavellina ulica 40

  Gradnja džamije i Islamskoga centra završena je 1987.godine.

 • Jehovini svjedoci - Kršćanska vjerska zajednica

  Štrokinec ulica 28

 • Kristova pentekostna crkva

  Ilica 200

 • Kristove Crkve u Hrvatskoj

  Kušlanova ulica 21

 • Kršćanska adventistička crkva

  prilaz Gjure Deželića 77

 • Kršćanska Neopentekostalna Crkva u Republici Hrvatskoj

  Kornatska ulica 3

 • Kršćanski centar - Riječ života

  Laginjina ulica 11

 • Makedonska pravoslavna crkva u Hrvatskoj

  Našička ulica 6

 • Novoapostolska crkva u Republici Hrvatskoj

  Starotrnjanska ulica 28

 • Pravoslavna crkva

  Preobraženska ulica 4

 • Reformirana episkopalna crkva Krista Otkupitelja

  Belostenčeva ulica 3

 • Reformirana Kalvinska crkva Zagreb

  Našička ulica 20

 • Reformni pokret adventista sedmog dana

  Ribnička ulica 12

 • Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg

  Preobraženska 4