language

Upišite traženi pojam

Crkva sv. Petra

Vlaška 93

U Vlaškoj ulici, u njezinom novijem dijelu, prema Kvaternikovom trgu, uzdiže se crkva sv.Petra.

Pročeljem je okrenuta na Vlašku ulicu, dok se zaleđem nalazi u Petrovoj ulici, koja je po crkvi i dobila ime. Na tom mjestu nalazila se župna crkva sv.Antuna, koja se prvi put spominje u 15.stoljeću.

Nakon njezina urušavanja, sagrađena je u baroknom stilu, 1770.godine, Petrova crkva. Ona je od tada nekoliko puta obnavljana i proširivana, a današnji izgled dobila je 1931.godine.