Search

Ostale Crkve i vjerske zajednice

 • Anglikanska zajednica

  Jordanovac 110 (Kapela Sv. Josipa)

  Anglikanske mise na engleskom jeziku

 • BAHÁ´Í zajednica Hrvatske

  Vrbnička 22

 • Baptistička crkva

  Radićeva 30

 • Budistički centar

  Ðorđićeva 23

 • Bugarska pravoslavna crkva, crkva sv. Jurja

  Jurjevska 33

 • Crkva cjelovitog evanđelja

  Kneza Branimira 29

 • Crkva Isusa Krista Svetaca Posljednjih Dana

  Kutnjački put 21 (Vrbani)

 • Crkva radosne vijesti

  Trg Marka Marulića 17

 • Evangelička crkvena općina Zagreb

  Gundulićeva 28

  Župnik: Moran Rajković; Predsjednik: Zlatko Šurina

 • Evanđeoska (Pentekostna) crkva u Republici Hrvatskoj

  Kosirnikova 76

 • Grko-katolička crkva, župa sv. Ćirila i Metoda

  Ćirilometodska 1

  Sjedište eparhije je u Križevcima, gdje je stolna crkva Presvete Trojice i biskupska rezidencija.

 • Hinduistička vjerska zajednica Hrvatske

  Jurišićeva 3/IV

 • Hrvatska Starokatolička Crkva, Crkva sv. Križa

  Kneza Branimira 11

 • Islamska zajednica Zagreba

  Gavellina 40

  Gradnja džamije i Islamskoga centra završena je 1987.godine.

 • Kristova pentekostalna crkva

  Ilica 200

 • Kristove Crkve u Hrvatskoj

  Kušlanova 21 i Amruševa 11

 • Kršćanska adventistička crkva

  Prilaz Gjure Deželića 77

 • Kršćanska proročka crkva

  Kotoripska 70

 • Kršćanski centar - Riječ života

  Žitnjak bb, Slavonska avenija 26/11

 • Makedonska pravoslavna crkva u Hrvatskoj

  Našička 6

 • Novoapostolska crkva u Republici Hrvatskoj

  Starotrnjanska 28

 • Reformirana crkva Zagreb

  Našička 20

 • Reformirana episkopalna crkva Krista Otkupitelja

  Belostenčeva ulica 3

 • Reformni pokret adventista sedmog dana

  Ribnička 12

 • Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg

  Preobraženska 4

 • Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj

  Radićeva 30

 • Vaišnavska vjerska zajednica u Republici Hrvatskoj

  II Bizek 36