Moj Zagreb: Grad se voli djelima

Aplikacija Moj Zagreb objedinjuje gradske usluge te informira o aktualnostima, ali i pruža mogućnost da se interakcijom građana i odgovarajućih službi grad čini ljepšim i funkcionalnijim.

Službena aplikacija Grada Zagreba Moj Zagreb, dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku, informira o aktualnostima u gradu te objedinjuje gradske usluge. Tako su zahvaljujući njoj građanima Zagreba dostupne informacije o radu gradske uprave, ali i o kulturnom, sportskom i turističkom životu grada, prometu, zdravstvu, obrazovanju, ekologiji… Na istoj aplikaciji moguće je pronaći i bazu podataka o predškolskim i školskim ustanovama, zdravstvenim organizacijama, vatrogasnim i policijskim postajama, reciklažnim dvorištima kao i o WI-FI točkama itd.

Ta izravna komunikacija gradske uprave i građana također pruža mogućnost da se u najkraćem roku isprave nedostaci. Građani su, naime, pozvani da prijave i fotografijom dokumentiraju uočene komunalne nepravilnosti, potom prate status njihovog otklanjanja te tako sudjeluju u kreiranju ljepšeg Zagreba.

Aplikaciju Moj Zagreb može se preuzeti na Google Playu za android mobilne uređaje, na platformi Apple App Store za iphone mobilne uređaje ili se može otvoriti kao web aplikacija na linku moj.zagreb.hr.

Objavljeno: 03.12.2019