Testiranje brzim antigenskim testovima na lokacijama Domova zdravlja Grada Zagreba i Poliklinike Zagreb

Zbog ubrzanog širenja i povećanog rizika od prijenosa bolesti COVID-19, Grad Zagreb u suradnji sa zdravstvenim ustanovama organizira brzo antigensko testiranje (BAT) građana na sljedećim lokacijama:

DOM ZDRAVLJA CENTAR

1. COVID-19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR- SIGET, Avenija Većeslava Holjevca 22

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je od 12:00 do 16:00 sati svaki radni dan, vikendom i blagdanom.
Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

2. COVID-19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR- KRUGE, Kruge 44

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je:

Ponedjeljak, srijeda i petak od 9:00 do 14:00 sati
Utorkom i četvrtkom od 14:00 do 20:00 sati

Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK

3. COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK - GRIŽANSKA, Grižanska 4

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je od 12:00 do 16:00 sati svaki radni dan i subotom.
Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD

4. COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – PBF, Prilaz baruna Filipovića 11

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je od 12:00 do 16:00 sati svaki radni dan i subotom.
Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

5. COVID- 19 ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD – STARA TREŠNJEVKA, Park Stara Trešnjevka 3

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je

Ponedjeljkom i srijedom od 9:00 do 15:00 sati
Utorkom, četvrtkom i petkom od 7:00 do 12:00

Prijave za brzi antigenski test: https://zg.brzitest.com.hr/

POLIKLINIKA ZAGREB

6. POLIKLINIKA ZAGREB – BOROVJE, Zdeslava Turića 1

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je:

Ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom od 13:15 do 19:15 sati
Utorkom i petkom od 7:15 do 14:00 sati

7. POLIKLINIKA ZAGREB – GAJNICE, Argentinska 2

Radno vrijeme brzog antigenskog testiranja je:

Ponedjeljkom, i srijedom od 9:00 do 13:15
Utorkom, četvrtkom i petkom od 7:15 do 13:15 sati
Srijedom od 9:00 do 18:00 sati

Objavljeno: 15.11.2021