INFORMACIJE ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

Turistička aktivnost u okolnostima bolesti COVID-19 - Informacije za privatne iznajmljivače

PODUZETE MJERE:

TURISTIČKA PRISTOJBA (paušal)

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćaju samo pola iznosa godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2021. godini. U redovnim okolnostima bili bi obvezni platiti puni iznos za glavne krevete i smještajne jedinice u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Također, za cijelu 2021. godinu te se osobe oslobađaju plaćanja turističke pristojbe za pomoćne krevete.

Dana 29. lipnja 2021. u sustavu eVisitor pokrenut je obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu kojeg mogu uplatiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine. Sukladno tome u sustavu eVisitor vidljive su i uplatnice za godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za 2021. godinu pod Financije/Uplatnica. Obavijest je dostupna i na početnoj strani sustava eVisitor pod Obavijesti TZ.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2021. godinu (Objašnjenje obračuna)

TURISTIČKA ČLANARINA (paušal)

Zbog posebnih okolnosti uvjetovanih proglašenjem epidemije bolesti COVID – 19, za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na poljoprivrednom gospodarstvu, 09. lipnja 2021. godine donesen je Pravilnik o dopuni pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Narodne novine 64/2021) te je visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine i u 2021. godini umanjena   za 50% za glavne ležajeve (sada iznosi 22,50 kn po ležaju), a ne plaća se na pomoćne ležajeve. Godišnje paušalne iznose iznajmljivači mogu uplatiti u tri rate s rokovima (1. rata do 31. srpnja., 2. rata do 31. kolovoza i 3. rata do 30. rujna) ili jednokratnom uplatom do 31. srpnja. Popunjeni obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. siječnja sljedeće godine za tekuću godinu.

Primjerak obrasca TZ 2

PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK

Obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, sve informacije o načinu plaćanja paušalnog poreza na dohodak mogu naći na stranicama POREZNE UPRAVE – VODIČ NAMIJENJEN GRAĐANIMA (REZIDENTIMA) IZNAJMLJIVAČIMA ZA ISPUNJENJE POREZNIH OBVEZA.

 

OPĆA PRAVILA I UVJETI:

 • Fizička udaljenost

  Tijekom boravka u smještajnom objektu posjetitelji se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.

 • Dezinficijens

  Na ulazima u smještajne objekte preporučljivo je na raspolaganje staviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem. 

 • Vidljive obavijesti i informiranje gostiju

  Na ulazima u smještajne objekte nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite. Goste ukratko informirati prilikom dolaska o najvažnijim mjerama. Istaknuti u smještaju broj telefona zdravstvenih ustanova u slučaju sumnje na COVID-19.

 • Maksimalan broj osoba u prostorima

  Poštovati pravila maksimalnog broja dozvoljenih osoba u određenim zajedničkim prostorima sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako je riječ o članovima iste obitelji ili skupine.

 • Zaštitna oprema

  Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitnih maski i rukavica za djelatnike koji ulaze u smještajne jedinice gosta (spremačice, djelatnici održavanja i sl.)

 • Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera
 • Redovito prozračivanje prostora
 • Higijena recepcije

  Ukoliko u smještajnom objektu postoji recepcija, potrebno ju je dezinficirati prilikom svakog prijema i odjave gostiju. Smanjiti trajanje prijave ili odjave gostiju te je svakako potrebno držati udaljenost od 1,5 metra.

 • Način plaćanja

  Preporuča se primjenjivati kartično plaćanje, plaćanje predračunom ili samo-skeniranje dokumenta i sl. gdje je to primjenjivo i moguće.

 • Uvjeti održavanja higijene zajedničkih sanitarnih čvorova

  Pojačano čišćenje, dezinfekcija i prozračivanje javnih sanitarnih prostora svaka dva sata. Ograničiti istovremeno korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.

 • Dostupnost opreme

  U slučaju potrebe osigurati gostima dostupne termometre te zaštitne maske i rukavice ukoliko iste zatraže.

 • Ponašanje domaćina

  Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju, rukovanje i bliski razgovor s gostom te održavati socijalnu distancu. Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju odmah treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijense na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za kožu s virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

 • Bazeni i plaže

  Odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička udaljenost na druge goste izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine. Dezinficirati ležaljke ukoliko će ju određeni gost prestati koristiti a drugi istu želi koristiti. U slučaju nemogućnosti učestalog pristupa smještajnom objektu, osigurati dezinfekcijsko sredstvo kako bi navedeno mogli učiniti sami gosti.

 • Wellness i saune

  Preporuča se van funkcije staviti sve vlažne saune, dok finske saune, primjerice finska sauna, mogu nastaviti s radom.

Izvor informacija: Hrvatski zavod za javno zdravstvo