Uvjeti korištenja

Turistička zajednica grada Zagreba nositelj je prava kreiranja i/ili objavljivanja sadržaja te upravljanja internetskim stranicama www.infozagreb.hr, www.meetinzagreb.hr, www.zagreb-movies.hr, www.adventzagreb.com, citybreak.infozagreb.hr, www.tzgz.hr, www.zagrebplaces.com, www.lovezagreb.hr.

Internetske stranice Turističke zajednice grada Zagreba koriste tzv. kolačiće (eng. 'cookies') kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generira poslužitelj web stranica i koje web preglednik sprema na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računalo korisnika internetskih stranica Turističke zajednice grada Zagreba samo za vrijeme trajanja njegovog posjeta ovim web stranicama te se korisniku na taj način omogućuje da se učinkovitije služi internetskim stranicama i automatski istječe kada zatvori svoj preglednik. Osim toga, internetske stranice Turističke zajednice grada Zagreba prate statističku posjećenost isključivo radi dobivanja nužne informacije o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika internetskih stranica Turističke zajednice grada Zagreba u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Osoba koja da svoju suglasnost Turističkoj zajednici grada Zagreba da koristi kolačiće (u daljnjem tekstu: Korisnik), bezuvjetno pristaje na primjenu ovih Uvjeta korištenja te se smatra da je ista sposobna prihvatiti ove Uvjete korištenja i da shvaća sve rizike povezane s korištenjem ovdje objavljenog i dostupnog sadržaja.

Korištenje sadržaja dostupnog na ovim internetskim stranicama dozvoljeno je isključivo na način i pod uvjetima određenim ovim Uvjetima korištenja.

Svako drugačije korištenje sadržaja dostupnog na ovim internetskim stranicama podliježe odgovarajućoj pravnoj zaštiti i primjeni odgovarajućih i pravno dopuštenih mjera prema Korisniku i/ili trećoj osobi koja ima korist od takvog korištenja ovdje dostupnog sadržaja.

Sadržajem objavljenim i dostupnim na ovim internetskim stranicama smatra se tekst, grafika, zaštitni znaci, logotipi, fotografije, audiovizualni sadržaj, računalne aplikacije i baze podataka kao i svi ostali informativni ili tehnički materijali, bez obzira na način prikaza, objave ili njihove dostupnosti Korisniku.

Sadržaj objavljen na ovim internetskim stranicama zaštićen je propisima prava intelektualnog vlasništva pa svako njegovo neovlašteno korištenje može predstavljati osnovu za pokretanje postupka za zaštitu prava prema Korisniku od strane Turističke zajednice grada Zagreba ili treće osobe koja je ovlašteni nositelj autorskih prava.

Sadržaj objavljen i dostupan putem ovim internetskih stranica isključivo je informativnog karaktera i pribavljen iz izvora koje Turistička zajednica grada Zagreba smatra pouzdanim, bez ikakvog jamstva Turističke zajednice grada Zagreba, bilo koje vrste, izričitog ili prešutnog, da je isti točan, pravodoban, potpun i/ili prikladan za neku određenu svrhu ili određeni način korištenja. Navedeni sadržaj Korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i TZGZ se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ili interpretacijom istog.

Sadržaj ovih internetskih stranica može se koristiti isključivo za svoju osobnu i nekomercijalnu uporabu odnosno u svrhu promocije grada Zagreba kao turističke destinacije, pod uvjetom da tako preuzeti sadržaj ne mijenja ili nagrđuje na bilo koji te da uz preuzeti sadržaj navede Turističku zajednicu grada Zagreba kao izvor te ime autora navedenog sadržaja.

Sadržaj objavljen na ovim internetskim stranicama moguće je pretraživati samo primjenom dopuštenih metoda informacijske tehnologije, na onaj način i u onoj količini i mjeri u kojoj je to uobičajeno za fizičku osobu Korisnika. Svaki drugi način pretraživanja i/ili korištenja sadržaja kojim se zaobilaze zaštićeni sustavi i aplikacije informacijske tehnologije ili prilikom kojeg se koriste određene aplikacije ili alati za simultano preuzimanje količine podataka koja nije uobičajena za fizičku osobu Korisnika, predstavlja povredu zaštićenog prava Turističke zajednice grada Zagreba, za što Korisnik snosi odgovarajuću materijalnu, kaznenu ili prekršajnu odgovornost.

Turistička zajednica grada Zagreba zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na ovim internetskim stranicama, bez obaveze prethodne najave, i u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Ove internetske stranice sadrže i informacije trećih osoba i/ili poveznice na druge internetske sadržaje. Turistička zajednica grada Zagreba ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj na vanjskim izvorima podataka do kojih mogu voditi poveznice s ovih internetskih stranica, niti odgovara odnosno upućuje na način i uvjete korištenja tih sadržaja.

Turistička zajednica grada Zagreba poštuje privatnost Korisnika ovih internetskih stranica. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o Korisniku neće se davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima.

Također, Turistička zajednica grada Zagreba može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja ovih internetskih stranica te tako prikupljene podatke koristi isključivo u svrhu poboljšanja funkcionalnosti ovih internetskih stranica i njihova sadržaja kako bi te iste dodatno usmjerila i prilagodila korisnicima.

Turistička zajednica grada Zagreba se obavezuje da će, u skladu s važećim propisima, čuvati privatnost Korisnika ovih internetskih stranica, osim u slučaju kršenja ovih Uvjeta korištenja ili postupanja Korisnika na način koji je protivan pozitivnim propisima.

Turistička zajednica grada Zagreba zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te nije niti će biti odgovorna za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu danom objave na ovim internetskim stranicama.

Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica Turističke zajednice grada Zagreba u vezi s regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na:

http://www.youronlinechoices.com/hr/