Glazba i grad: Od samica do jazzaTamburaški orkestar HRT-a; Siniša Leopold, dirigent; sudjeluju: Ivana Kindl, Damir Kedžo, Bow vs. Plectrum / Potpuri hrvatskih plesova i pjesama; N. Kalogjera, Z. Krkljuš, B. Mihaljević, D. Britvić, T. Simović, M. Rus, D. Pomus, M. Shuman, B. Benini, F. Novosel, A.Kabiljo, P. Gotovac, P. Cindrić

  • 22.06.2017. u 18:00h
Turistička zajednica grada Zagreba ne snosi odgovornost za odluke organizatora o promjenama termina, izvođača, programa, cijena ili za slučaj otkazivanja događanja.